Eldrehyllest til Wesselstuen

 

Else Ross Warberg, som mandag sto i kø for å sikre seg plass ved årets høstsemester i Senioruniversitetet i Ber­gen, ble så takknemlig over Wesselstuens tilbud om gratis smørbrød og kaffe eller te til alle køståerne — at hun prompte satt seg ned og skrev et dikt:

 

Ellevte september/ en dag som ingen glemmer/ opprant med vind og sol imellom sky. Men óg for Logens ven­ner/ hver onsdag glad vi kjenner/ som eldres møtested i Bergen by!

Senioruniversitetet/ er rette møtestedet/ for oss som ennå ønsker å følge med. I dag vi hender fletter/ i fryd: Vi fikk billetter!/ Og det er ikke dårlig, bare det!

Det som vid're hendte/ vi óg vil ha i mente:/ Gratis invitt til smørbrød, kaffe, te! Til nabo Wesselstuen/der inn gikk hurtig turen/ det bør vi sannelig min hatt fortsette med!

I dag vi har i minne/ inn dit vi vei skal finne/ hvor hjert'lig­het har satt sin dør på klem. Til årets høstsemester/ vi samler alle krefter./ Så: Vel møtt onsdag — og ta med en venn!

 

 

Datert: BERGENS TIDENDE  Fredag 15. september 2006

meny mail instagram map Holbergstuen Twitter