Røyk kan bli forbudt på uteserveringer.

Både studenter og utelivsledere stiller seg kritiske til forslaget om å stramme inn røykeloven.

Tekst: NESLIHAN CIN

Foto: IDA ANDERSEN

 

Regjeringens forslag som kan gå til høring inkluderer røykfrie uteserveringer, røykfrie inngangspartier og forbud mot sigaretter i tipakning.

- leg synes det blir litt drøyt å forby røyking på uteservering, mener Fredrik Jensen, som studerer lyd- og musikkproduksjon ved Noroff.

Både han og kompisen Carl Bruno Bodin synes regjeringens forslag høres merkelig ut.

- For meg høres det hell uaktuelt ut at røyking skal fjernes fra uteservering. Da må heller uteserveringen deles inn i røyk/ ikke-røyk-seksjoner, sier Bodin.

Også Jon Jæger Gåsvatn, som representerer Fremskrittspartiet i Heise- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener det er unødvendig å utvide røykeloven ytterligere.

- Vi mener at del per i dag tas tilstrekkelig hensyn til ikke-røykere.

- Ikke totalforbud

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Tove Linnea Brandvik, ser annerledes på saken. Hun synes dagens mål bør være et samfunn der færrest mulig mennesker tar skade av røyking.

- Det er et partipolitisk mål å begrense røyking i samfunnet og gi god hjelp til de som ønsker å slutte å røyke, sier hun.

Brandvik vil imidlertid ikke kommentere de konkrete lovforslagene som har kommet fram i media.

- Det er altfor tidlig å si hva de mulige lovendringene blir, sier hun.

Må legge om driften

Øystein Skreien, markedsansvarlig på Dikterstuene - deriblant Logehaven, er ikke stort bekymret over et nærmest totalforbud av røyking på uteserveringer.

- Jeg er ikke redd for en slik lov ennå. Forslagene er premature. Tobakk har vært et lovlig rusmiddel i Europa veldig lenge og det skal mer til før myndighetene kan forby det, sier Skreien.

Store deler av Logehavens klientell er folk som vil ha anledning til p røyke ved siden av kaffen eller ølen, mener Skreien, og legger til:

- Hvis forslaget skulle trå i kraft må vi tenke i nye baner for å få det til å gå rundt. Vi kan ikke ha den driften som vi har i dag hvis man ikke kan røyke på uteserveringen. Det blir en kjempeutfordring for Logehaven, sier han.

Røykfritt inngangsparti

Geir Granli, daglig leder på Legal, var glad da røykeloven trådte i kraft i 2004.

- Jeg jobbet på Garage og alle som jobbet der ble passive røykere, noe som skaper et dårlig arbeidsmiljø. En eventuell innskrenking som forbyr røyking ved inngangspartiet til utestedene blir derimot for voldsomt. Det er et offentlig rom, sier han.

Skreien synes det blir å bruke penger og ressurser på fell områder hvis det skal være et lovbrudd å ta seg en røyk ved inngangspartiet lit utesteder.

- Jeg lurer på hvor stort problem del er at en eller to personer røyker utenfor et utested. Og så lurer jeg på hvem som klarer å håndheve dette, sier Skreien.

Gåsvatn fra Frp ser for seg andre problemer i utelivet hvis røyk skal forbys på mange arenaer.

- Det man risikerer med et nesten totalforbud mot røyk, er at det blir mye met privatarrangementer. Og da sitter man hjemme og drikker og røyker, så går man ut på byen og krangler oppstår, sier han.

Omgår loven

Skreien påpeker at han er positiv til någjeldende lov. Imidlertid mener han kontrollen av de som omgår loven har vært altfor dårlig.

- Poenget er vel at en overtredelse av loven må få konsekvenser, tror Skreien.

Gåsvatn er enig i dette og synes ikke overtredelse av nåværende lov tyder på at vi trenger en enda strengere lov.

- Når det gjelder uteservering er det noen utesteder som har bygget nærmest lukkede rom. Dette es en omgåelse av loven, men det betyr ikke at det er behov for en strengere lov. Da må regjeringen heller sørge for at dagens lov blir fulgt, sier han.

Granli på Legal vet også om barer med eksperimentelle løsninger, og synes det heller burde sanksjoneres mot de som bryter lovene slik at andre ikke rammes av nye og strengere lover.

 

 

RØYKELOVEN

• Røykeloven trådte i kraft i 2004.

• Det ble forbudt å røyke inne på utesteder og kafeer.

• Et av hovedargumentene til 2004-loven var at ikke-røykere og personalet fikk røykskader ved å inhalere røyk.

• Nå ønsker regjeringen å stramme inn røykeloven ytterligere. De vil blant annet forby røyking på uteserveringer, ha en røykfri buffersone ved inngangspartiene til utestedene, forby røyking på institusjoner og forby tipakninger.

 

 

Billedtekst:

KAN BLI STRAFTBART. Carl Bruno Bodin (t. v.) og Fredrik Jansen koser seg med en sigarett til ølen på Kvarterets uteservering. De to kompisene synes det blir praktisk vanskelig med en detaljert røykelov. - I det hele tatt tror jag at de foreslåtte tilleggene til røykeloven vil gjøre det veldig slitsomt for røykere, sier Jensen.

 

 

Datert: STUDVEST 2. november 2011

meny mail instagram map Holbergstuen Twitter