Wesselstuen i gamle dager

Direktør Frank Abeleng tapper øl til pub-inndrikkere, - fra venstre Knut Sevaldsen, kontorsjefen i TTK, fru Grung Borge, Bergen Guide Service, høyesterettsadvokat Hans Gimelund, styreformann i A.s Digterstuene, som Wesselstuen er en del av, og Bennetdirektør Tygve Kordt. Fast bartender blir for øvrig Bjørn Rune Larson.
meny mail instagram map Holbergstuen Twitter