Wesselstuens evangelium

 

For en som konsesjonsmessig er pålagt å ha hovedkvarter i Bergen, er det unektelig en gledelig kompensasjon at Wesselstuen ligger samme sted. Den små-brune, hederskronede restaurasjonen er en slags mellomting mellom Lorry og Theatercafeen i Oslo: Velegnet for stille samtaler om dagen, totalt uegnet for avholdsfolk om kvelden. Av begge disse grunner besøker jeg gjerne stedet.

 

En formiddag i slutten av februar - mens skifolket i Salt Lake herjet rundt med skiløpere fra ymse andre nasjoner - inntok jeg Wesselstuen for sammen med et par andre tenkende personer å planlegge hvordan vi skal makte å øke seer-oppslutningen uten å uthule vårt oppdrag om å være allmennkringkaster. For allmennkringkaster har vi sagt ja til å være, både ved å akseptere den nylig tildelte konsesjonen og ved høyst frivillig å ha lagt økende vekt på nyhets- og faktadelen an TV 2s innhold de siste par Arene.

 

I diskusjonens løp kom jeg til å kaste et blikk på Wesselstuens imponerende bokhyller, som stedet i likhet med bibliotekbaren på Bristol i Oslo kledelig nok smykker seg med. Der så jeg varselsignalet. Signalet om at kravet til flere kostbare underholdningsprogrammer meget lett kan føre til at den lødigere del av TV 2s innhold omgjøres fra å være reell substans til ren staffasje. For den som titter nærmere på Wesselstuens mange bokrygger, finner raskt ut at noe er galt. Alvorlig galt, hvis noen spør meg. For bøkene er kuttet i to. Mens en normal bok er ca. 20 cm dyp, er Wesselstuens bøker bare fem-seks centimeter. Den resterende del er rett og slett kuttet bort slik at ikke bøkene - og dermed bokhyllene - skal ta så stor plass. Med andre ord: Substansen har lagt seg paddeflat for staffasjen. Det er det TV 2 for en hver pris må unngå. Ikke bare fordi vi er konsesjonspålagt å unngå det, men minst like mye fordi vi selv ikke ønsker at den hårfine balansen i dagens TV 2-innhold forrykkes i retning an ren underholdning.

 

Den uinnvidde vil naturlig nok tro at det er en enkel oppgave for en sjefredaktør å opprettholde den balanse han ønsker. Jeg beklager. Virkeligheten er ikke slik i en kommersiell kanal, som i realiteten bare har ett salgbart produkt, nemlig seere. Det er bare ved hjelp av flest mulig seere som kan byttes bort i betalte annonser at TV 2 kan skaffe seg nok inntekter nok til fortsatt å være en reell allmennkringkaster. Hittil har det gått rimelig bra. Men etter å ha vært med å betale hundrevis an millioner for norske fotballrettigheter og etter å ha felt på kroppen hva det koster å dekke et OL, vet vi med usvikelig sikkerhet at kampen kommer til å hardne til i årene som kommer. På den andre siden krever konkurransen - ikke minst fra lisensbetalte NRK - at vi ikke svekker tilbudet til de sportsinteresserte samtidig som vi må levere god underholdning i bøtter og spann. På den andre siden krever markedet at vi opprettholder og helst øker innsatsen på nyhets- og aktualitetsfronten for å sikre TV 2 den brede publikumsaksept som er nødvendig for å trekke flest mulig annonsører til kanalen. Det er i dette spenningsfeltet kampen om fremtiden kommer til å stå, en kamp vi her i TV 2 faktisk har tenkt å vinne.

 

På dette punkt er det Wesselstuen kommer inn igjen. For det enkleste som finnes er å dundre løs med kostbare underholdningssprogrammer mens vi sparer tilsvarende inn på den minst like kostnadstunge nyhets- og faktasiden, eller som på Wesselstuen; omgjør substans til staffasje. Problemet er bare at det norske folk er langt klokere i hodet enn mange later til å tro. Det lar seg nok lure en kort tid. Men på sikt tror jeg det er en dødslinje for ethvert redaksjonelt produkt å undervurdere sitt publikum. Det norske folk vil ikke ha enten eller. Det vil ha både og. Mange har prøvd å gå snarveien rundt sitt publikum. Så vidt jeg kjenner til har ingen kommet ut av forsøket med palmer i hendene. Den slags fungerer bare på steder der det også selges øl.

Derfor vil TV 2 også i fremtiden ta sin oppgave som allmennkringkaster alvorlig.

 

Kåre Valebrokk

TV2 sjefredaktør og administrerende direktør

meny mail instagram map Holbergstuen Twitter